Tekniskt basår, 60 hp

Om du vill vidareutbilda dig till ingenjör på högskolenivå krävs viss förkunskap inom matematik, kemi och fysik. För dig som har läst ett annat program än natur på gymnasiet kan det därför passa med att läsa teknsikt basår. Detta program ges på flertalet svenska högskolor.

Kategorier

Tekniskt basår, basår, Matematik, Kemi, Fysik.

 

Skolor som erbjuder denna utbildning

Lunds Tekniska Högskola, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Örebro universitet, Umeå universitet.

Nya utbildningar

Populära skolor

Läsvärda artiklar

» Artiklar saknas.