Lärarprogrammet, öppen ingång, 210 hp

På lärarprogrammet studerar du allmänna utbildningsområden. Under programmets gång kan du välja ämne du vill specialicera dig inom.

Förkunskapskrav

Sv B/Sv2 B, En A, Sh A, Ma A.

 

Kategorier

Lärare, Gymnasielärare, Grundskolelärare.

 

Skolor som erbjuder denna utbildning

Mälardalens Högskola, Lunds Universitet, Uppsala Universitet, Örebro universitet, Malmö Högskola, Umeå universitet.

Nya utbildningar

Populära skolor

Läsvärda artiklar

» Artiklar saknas.