Lunds Universitet

Sveriges nästa äldsta universitet finns i Lund. Här studerar årligen drygt 35000 personer. Utbildningar finns inom de flesta områden du kan tänka dig.

Program

C

Civilekonom

 

L

Lärarprogrammet, öppen ingång

 

Andra universitet

Lunds Universitet
Box 117
22100 Lund

Tel: 046-222 00 00
Fax: 046-222 47 20
www.lu.se