Malmö Högskola

En relativt ung högskola som idag har cirka 23000 studenter. Här bedrivs forskning inom olika områden såväl som ett väl utvecklat samarbete med företag i regionen.

Program

F

Fastighetsmäklarprogrammet

 

L

Lärarprogrammet, öppen ingång

 

S

Socionomprogrammet

 

Andra högskolor

Malmö Högskola
20506 Malmö

Tel: 040-665 70 00
Fax: 040-665 73 05
www.mah.se